Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 48 trang
Giá tiền: 8.000 đ
Xuất bản:
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Năng lượng bao gồm nhiên liệu, điện năng, nhiệt năng thu được trực tiếp hoặc thông qua chế biến từ các nguồn tài nguyên năng lượng không tái tạo và tái tạo. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là sử dụng phù hợp với chiến lược, quy hoạch tổng thể về năng lượng, chính sách an ninh năng lượng và bảo vệ môi trường, được thực hiện thường xuyên, thống nhất từ quản lý, khai thác tài nguyên năng lượng đến khâu sử dụng cuối cùng.

  Nhằm cung cấp cho bạn đọc những thông tin pháp luật liên quan đến vấn đề sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiểu quả.
  Nội dung cuốn sách gồm toàn văn Lệnh số 04/2010/L-CTN ngày 28-6-2010 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc công bố Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
  Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; chính sách, biện pháp thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Luật gồm 12 chương, 48 điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2011.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Quang Tiệp
  Giá tiền: 213.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 63.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Phạm Hồng Thái, PGS.TS. Bùi Tiến Đạt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Hòa Bình (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Ngân - TS. Nguyễn Thị Hồng Yến (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ