Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 74 trang
Giá tiền: 12.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29-3-2011. Nhằm cung cấp cho bạn đọc những thông tin pháp luật mới được sửa, đổi bổ sung liên quan đến pháp luật tố tụng dân sự và hướng dẫn thi hành pháp luật tố tụng dân sự, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự.

  Nội dung cuốn sách gồm toàn văn Lệnh số 07/2011/L-CTN của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự; Lệnh số 08/2011/L-CTN của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam công bố Nghị quyết về việc thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự. Nghị quyết số 06/2011/QH12 ngày 29-3-2011 của Quốc hội về việc thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Luật sư Trương Thanh Đức (Trọng tài viên VIAC)
  Giá tiền: 287.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 22.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 25.000 đ
  Tác giả: Luật gia Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 57.000 đ
  Tác giả: PGS.TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên) - ThS. Huỳnh Thị Trúc Giang - TS. Nguyễn Thị Mỹ Linh - ThS. GVC. Trần Khắc Qui - ThS. Bùi Thị Mỹ Hương
  Giá tiền: 175.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 34.000 đ