Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003 và văn bản hướng dẫn thi hành

Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003 và văn bản hướng dẫn thi hành
Tác giả: Quốc hội, Chính phủ
Số trang: 500 trang
Giá tiền: 75.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003 được Quốc hội  nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003, thay thế Luật năm 1994 và cụ thể hóa những nguyên tắc của Hiến pháp năm 1992 (Sửa đổi, bổ sung năm 2011) về tổ chức bộ máy, hoạt động của chính quyền địa phương và cơ sở đánh dấu bước quan trọng trong tiến trình cải cách, hoàn thiện bộ máy Nhà nước Việt Nam.

  Nội dung cuốn sách được phân làm 2 Mục: mục I bao gồm Luật tổ chức Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các văn bản chính hướng dẫn thi hành Luật; mục II là mục các văn bản quy định về thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường.

  Với những nội dung cuốn sách cung cấp, bạn đọc sẽ nắm vững toàn bộ thông tin liên quan đến Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên) - ThS. Huỳnh Thị Trúc Giang - TS. Nguyễn Thị Mỹ Linh - ThS. GVC. Trần Khắc Qui - ThS. Bùi Thị Mỹ Hương
  Giá tiền: 175.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 24.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 21.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 29.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 33.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 16.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Vĩnh Châu (Chủ biên)
  Giá tiền: 145.000 đ