Luật tổ chức Quốc hội năm 2001; sửa đổi, bổ sung năm 2007

Luật tổ chức Quốc hội năm 2001; sửa đổi, bổ sung năm 2007
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 128 trang
Giá tiền: 23.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 25 tháng 12 năm 2001; sau được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 11 thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Quốc hội.

  Cuốn sách giới thiệu toàn bộ quy định của Luật tổ chức Quốc hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Quốc hội năm 2007 và Luật tổ chức Quốc hội năm 2001; sửa đổi, bổ sung năm 2007 được nhất thể hóa từ Luật tổ chức Quốc hội năm 2001 và những phần đã được sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Quốc hội năm 2007.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Luật sư Trương Thanh Đức (Trọng tài viên VIAC)
  Giá tiền: 287.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 22.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 25.000 đ
  Tác giả: Luật gia Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 57.000 đ
  Tác giả: PGS.TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên) - ThS. Huỳnh Thị Trúc Giang - TS. Nguyễn Thị Mỹ Linh - ThS. GVC. Trần Khắc Qui - ThS. Bùi Thị Mỹ Hương
  Giá tiền: 175.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 34.000 đ