Luật tố tụng hành chính

Luật tố tụng hành chính
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 184 trang
Giá tiền: 16.000 đ
Xuất bản:
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật tố tụng hành chính đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24-11-2010. Luật này quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng hành chính; nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng; quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng, cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan; trình tự, thủ tục khởi kiện, giải quyết vụ án hành chính, thi hành án hành chính và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hành chính.

  Cuốn sách gồm các văn bản: Lệnh số 22/2010/L-CTN ngày 07 tháng 12 năm 2010 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc công bố Luật tố tụng hành chính, Lệnh số 23/2010/L-CTN ngày 07 tháng 12 năm 2010 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam công bố nghị quyết về việc thi hành Luật tố tụng hành chính; Nghị quyết số 56/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XII, kỳ họp thứ 8 về việc thi hành Luật tố tụng hành chính. Ngoài ra cuốn sách còn đề cập nhiều vấn đề như: thẩm quyền của tòa án, người tham gia tố tụng, quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng, các biện pháp khẩn cấp kịp thời liên quan đến Luật tố tụng hành chính; khởi kiện, thụ lý vụ án; phiên tòa sơ thẩm; thủ tục giải quyết khiếu kiện về danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội;…

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Quang Tiệp
  Giá tiền: 213.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 63.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Phạm Hồng Thái, PGS.TS. Bùi Tiến Đạt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Hòa Bình (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Ngân - TS. Nguyễn Thị Hồng Yến (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ