Luật thi hành án dân sự

Luật thi hành án dân sự
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 164 trang
Giá tiền: 20.000 đ
Xuất bản:
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật thi hành án quy định nguyên tắc, trình tự, thủ tục thi hành án, quyết định dân sự, hình phạt tiền, tịch thu tài sản, truy thu tiền, tài sản thu lợi bất chính, xử lý vật chứng tài sản, án phí và quyết định dân sự trong bản án,quyết định hình sự, phần tài sản trong bản án, quyết định hành chính của Tòa án, quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh và quyết định của trọng tài thương mại (gọi chung là bản án, quyết định); hệ thống tổ chức, thi hành án dân sự và Chấp hành viên; quyền và nghĩa vụ của người được thi hành án, người phải thi hành án, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân, trong hoạt động thi hành án dân sự.

  Đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật trong lĩnh vực thi hành án dân sự khi trong thực tế số vụ án dân sự gần đây ngày một gia tăng, nhằm cung cấp thông tin pháp luật hướng dẫn người dân thực thi pháp luật một cách hiệu quả, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Luật thi hành án dân sự.
  Nội dung cuốn sách gồm toàn văn Lệnh số 24/2008/L-CTN ngày 28-11-2008 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vê việc công bố Luật thi hành án dân sự; Luật thi hành án dân sự gồm 9 chương với 181 điều; Lệnh số 26/2008/L-CTN ngày 28-11-2008 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Luật thi hành án dân sự; Nghị quyết số 24/2008/QH12 ngày 14-11-2008 của Quốc hội về việc thi hành Luật thi hành án dân sự.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Quang Tiệp
  Giá tiền: 213.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 63.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Phạm Hồng Thái, PGS.TS. Bùi Tiến Đạt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Hòa Bình (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Ngân - TS. Nguyễn Thị Hồng Yến (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ