Luật thuế thu nhập cá nhân và văn bản hướng dẫn thi hành

Luật thuế thu nhập cá nhân và văn bản hướng dẫn thi hành
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 244 trang
Giá tiền: 26.000 đ
Xuất bản:
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách có bố cục gồm 2 phần: Phần thứ nhất trình bày các điều mục của Luật thuế thu nhập cá nhân. Phần thứ hai giới thiệu các văn bản liên quan nhằm hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập cá nhân.

  Luật thuế thu nhập cá nhân được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 21-11-2007, có hiệu lực từ ngày 1-1-2009. Luật gồm 4 chương, 34 điều. Ngoài những quy định chung và điều khoản thi hành, Luật quy định cụ thể về các vấn đề: Căn cứ tính thuế đối với một số loại thu nhập của cá nhân cư trú (gồm: Thu nhập từ kinh doanh và thu nhập của cá nhân cư trú; Thu nhập từ chuyển nhượng vốn; Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản; Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng); Quy định về quản lý thuế thu nhập cá nhân (đăng ký thuế, cấp mã số thuế, khấu trừ thuế, khai thuế thu nhập cá nhân, hoàn thuế).

  Cuốn sách còn cung cấp cho bạn đọc một số văn bản có liên quan đến Luật thuế thu nhập như: Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8-9-2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân; Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30-9-2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP của Chính phủ…

  Sách gồm 224 trang, giá 26.000đ.

  TRANG NGUYỄN

   

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Quang Tiệp
  Giá tiền: 213.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 63.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Phạm Hồng Thái, PGS.TS. Bùi Tiến Đạt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Hòa Bình (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Ngân - TS. Nguyễn Thị Hồng Yến (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ