Luật trợ giúp pháp lý và văn bản hướng dẫn thi hành

Luật trợ giúp pháp lý và văn bản hướng dẫn thi hành
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 308 trang
Giá tiền: 33.000 đ
Xuất bản:
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách tái bản lần thứ 2, bổ sung những thông tin pháp luật mới nhất liên quan đến lĩnh vực trợ giúp pháp lý, trình bày một cách đầy đủ và hệ thống những văn bản pháp luật, quy định và hướng dẫn cụ thể về người được trợ giúp pháp lý, tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý, hoạt động trợ giúp pháp lý và quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý.

  Nội dung cuốn sách gồm toàn văn Luật trợ giúp pháp lý, được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua và có hiệu lực thi hành ngày 1-1-2007; Nghị định số 07/2007/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật trợ giúp pháp lý; 9 nghị định, quyết định, thông tư của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành liên quan trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý và các văn bản có liên quan đến trợ giúp pháp lý và hỗ trợ pháp lý.

  Sách gồm 308 trang, giá 33.000đ.

   

  HỒNG QUÝ

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Luật sư Phạm Thanh Hữu
  Giá tiền: 54.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 59.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 133.000 đ
  Tác giả: TS. Hồ Sỹ Ngọc (Chủ biên)
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Quang Tiệp
  Giá tiền: 213.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 63.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Phạm Hồng Thái, PGS.TS. Bùi Tiến Đạt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ