Luật đầu tư năm 2005

Luật đầu tư năm 2005
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 144 trang
Giá tiền: 25.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật đầu tư gồm 10 chương với 89 điều, thay thế Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 1996, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư nước ngoài năm 2000 và Luật khuyến khích đầu tư trong nước năm 1998.

  Luật đầu tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2006.

  Luật này quy định về hoạt động đầu tư nhằm mục đích kinh doanh; quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư; khuyến khích và ưu đãi đầu tư; quản lý nhà nước về đầu tư tại Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài. Cuốn sách được viết dưới dạng song ngữ Việt – Anh, cung cấp các thông tin pháp luật cần thiết cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

  Luật đầu tư năm 2005 đã quy định rõ hơn, mở rộng hơn về quyền tự do đầu tư,  mở rộng các hình thức đầu tư áp dụng cho nhà đầu tư nước ngoài; Nhà đầu tư được Nhà nước bảo hộ quyền sở hữu tài sản, vốn đầu tư và thu nhập. Vốn đầu tư và tài sản hợp pháp sẽ không bị quốc hữu hóa hay tịch thu theo quyết định hành chính. Trong trường hợp trưng thu, trưng dụng tài sản của nhà đầu tư vì lợi ích của nhà nước hay lợi ích công, nhà đầu tư được bồi thường theo giá thị trường. Nhà đầu tư nước ngoài có quyền đưa các tranh chấp ra giải quyết tại tổ chức, trọng tài nước ngoài; Thủ tục hành chính đối với đầu tư sẽ được phân cấp theo địa phương. Tất cả những thông tin đó sẽ được cung cấp đầy đủ trong cuốn Luật đầu tư năm 2005.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 19.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 26.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 22.000 đ
  Tác giả: ThS. Luật sư Lê Thị Dung
  Giá tiền: 320.000 đ
  Tác giả: Luật gia, TS. Trương Hồng Quang
  Giá tiền: 115.000 đ