Lý luận về nhà nước và pháp luật (Quyển 2) (Tái bản lần thứ ba có sửa chữa, bổ sung)

Lý luận về nhà nước và pháp luật (Quyển 2) (Tái bản lần thứ ba có sửa chữa, bổ sung)
Tác giả: PGS.TS. GVCC. Phan Trung Hiền
Số trang: 228 trang
Giá tiền: 95.000 đ
Xuất bản: Tháng 10/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách được tác giả kế thừa, sửa chữa, bổ sung và cập nhật những kiến thức đương đại của khoa học lý luận về nhà nước và pháp luật cũng như quan điểm của Đảng và Nhà nước ta hiện nay; được trình bày với hình thức ngắn gọn, súc tích, dễ tiếp cận. Cuốn sách giúp sinh viên chuyên ngành luật nghiên cứu môn học Lý luận về nhà nước và pháp luật thông qua những nội dung khoa học rất cơ bản bằng những ví dụ minh họa.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 19.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 26.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 22.000 đ
  Tác giả: ThS. Luật sư Lê Thị Dung
  Giá tiền: 320.000 đ
  Tác giả: Luật gia, TS. Trương Hồng Quang
  Giá tiền: 115.000 đ