Loading...

Một số biện pháp khắc phục hậu quả trong xử phạt vi phạm hành chính - Thực trạng và hướng hoàn thiện

Một số biện pháp khắc phục hậu quả trong xử phạt vi phạm hành chính - Thực trạng và hướng hoàn thiện
Tác giả: TS. Cao Vũ Minh (Chủ biên)
Số trang: 288 trang
Giá tiền: 92.000 đ
Xuất bản: Tháng 9-2019
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách được kết cấu thành 3 chương:

  Chương 1: Những vấn đề lý luận và pháp lý về biện pháp khắc phục hậu quả trong xử phạt vi phạm hành chính.

  Chương 2: Thực trạng về biện pháp khắc phục hậu quả trong xử phạt vi phạm hành chính.

  Chương 3: Hoàn thiện pháp luật về biện pháp khắc phục hậu quả và giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng trong xử phạt vi phạm hành chính.

  Từ những phân tích cơ sở lý luận và pháp lý về một số biện pháp khắc phục hậu quả trong xử phạt vi phạm hành chính, kết hợp với đánh giá thực trạng pháp luật và thực trạng áp dụng các biện pháp này trong xử phạt vi phạm hành chính, tác giả đã đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật về biện pháp khắc phục hậu quả và giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng trong xử phạt vi phạm hành chính.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 38.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 26.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 10.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 23.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 18.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 16.000 đ