Loading...

Mô hình kiểm định chất lượng đầu vào công chức của một số quốc gia trên thế giới và khuyến nghị đối với Việt Nam

Mô hình kiểm định chất lượng đầu vào công chức của một số quốc gia trên thế giới và khuyến nghị đối với Việt Nam
Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên)
Số trang: 216 trang
Giá tiền: 85.000 đ
Xuất bản: Tháng 9-2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách có cấu 03 chương:

  Chương 1. Cở sở khoa học về mô hình kiểm định chất lượng đầu vào công chức;

  Chương 2. Mô hình kiểm định chất lượng đầu vào công chức ở một số quốc gia trên thế giới;

  Chương 3. Bài học kinh nghiệm và khuyến nghị áp dụng thống nhất kiểm định chất lượng đầu vào trong tuyển dụng công chức ở Việt Nam.

  Trong bối cảnh nước ta đang nỗ lực cải cách chế độ công vụ, công chức và thực hiện thống nhất việc kiểm định đầu vào công chức theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW, cuốn sách thực sự là nguồn tài liệu tham khảo có giá trị đối với các nhà hoạch định chính sách, nhà quản lý, nhà khoa học và bạn đọc quan tâm tới vấn đề này.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Bộ Công an, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Lý Trần Lê
  Giá tiền: 198.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Trần Thị Vân Hoa (Chủ biên)
  Giá tiền: 168.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Quế Anh, PGS.TS. Lê Thị Hoài Thu (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Vũ Văn Phúc
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 28.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Quế Anh, PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn, PGS.TS. Vũ Công Giao, PGS.TS. Nguyễn Hoàng Anh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Lê Thị Hằng
  Giá tiền: 67.000 đ