Một số văn bản pháp luật về chứng thực

Một số văn bản pháp luật về chứng thực
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 455 trang
Giá tiền: 64.000 đ
Xuất bản: Tháng 06-2011
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nhằm cung cấp cho bạn đọc những nội dung chi tiết về các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động chứng thực, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Một số văn bản pháp luật về chứng thực.

  Nội dung cuốn sách tập hợp 13 văn bản pháp luật (toàn văn và trích dẫn) về chứng thực của Chính phủ và các Bộ, ngành có liên quan quy định về: Công tác văn thư; Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số; Quy chế cấp phát, quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Ngân hàng Nhà nước; Quy chế báo cáo thông tin về các hoạt động chứng thực chữ ký số của các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số; Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số; Quy định về hồ sơ và thủ tục liên quan đến cấp phép, đăng ký, công nhận các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số; Hướng dẫn về cung cấp, quản lý và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị; Quy định về việc quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Bộ Công Thương; Quy định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký; Hướng dẫn về việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất; Hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực.

  Cuốn sách là tài liệu tham khảo pháp luật có giá trị cho mọi tổ chức và công dân trong hoạt động chứng thực.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên) - ThS. Huỳnh Thị Trúc Giang - TS. Nguyễn Thị Mỹ Linh - ThS. GVC. Trần Khắc Qui - ThS. Bùi Thị Mỹ Hương
  Giá tiền: 175.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 24.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 21.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 29.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 33.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 16.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Vĩnh Châu (Chủ biên)
  Giá tiền: 145.000 đ