Một số quy định về chính sách của Chính phủ liên quan đến lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn

Một số quy định về chính sách của Chính phủ liên quan đến lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 184 trang
Giá tiền: 32.000 đ
Xuất bản:
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 •  Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin pháp luật của bạn đọc về các quy định về chính sách của Chính phủ liên quan đến lĩnh vực phát triển nông nghiệp nông thôn, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách Một số quy định về chính sách của Chính phủ liên quan đến lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn.

  Nội dung cuốn sách trích giới thiệu và giới thiệu toàn văn các nghị định, nghị quyết của Chính phủ về các lĩnh vực như khuyến nông, phát triển các ngành nghề nông thôn, chăn nuôi, khai thác thủy sản, bảo vệ và phát triển rừng, tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn…Qua các văn bản này, bạn đọc sẽ có những quy định cụ thể về chính sách của Nhà nước ta trong phát triển nông nghiệp, nông thôn.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Luật sư Phạm Thanh Hữu
  Giá tiền: 54.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 59.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 133.000 đ
  Tác giả: TS. Hồ Sỹ Ngọc (Chủ biên)
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Quang Tiệp
  Giá tiền: 213.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 63.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Phạm Hồng Thái, PGS.TS. Bùi Tiến Đạt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ