Nâng cao chất lượng tham mưu của các ban Đảng Trung ương góp phần phát triển đất nước nhanh, bền vững

Nâng cao chất lượng tham mưu của các ban Đảng Trung ương góp phần phát triển đất nước nhanh, bền vững
Tác giả: PGS.TS. Vũ Văn Phúc (Chủ biên)
Số trang: 284 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng 10/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách góp phần làm sáng tỏ hơn cơ sở lý luận về phát triển nhanh, bền vững, về mối quan hệ giữa phát triển nhanh và phát triển bền vững; quan điểm, mục tiêu, nội dung phát triển đất nước nhanh, bền vững; đồng thời làm rõ quan niệm về tham mưu, vai trò, trách nhiệm, nội dung, nhân tố ảnh hưởng và các tiêu chí đánh giá chất lượng tham mưu của các ban Đảng Trung ương; trên cơ sở đánh giá thực trạng tham mưu và chất lượng tham mưu của các ban Đảng Trung ương đề xuất phương hướng và các giải pháp nâng cao chất lượng tham mưu của các ban Đảng Trung ương góp phần phát triển đất nước nhanh, bền vững.

  Bạn đọc có thể nghiên cứu, tham khảo cuốn sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 48.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 93.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Tùng, Hoàng Thị Thuận
  Giá tiền: 114.000 đ
  Tác giả: Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 266.000 đ
  Tác giả: GS.TS.Tạ Ngọc Tấn (Chủ biên), GS.TS. Phùng Hữu Phú, PGS.TS. Nguyễn Viết Thông, ThS. Lê Đức Thắng (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Trần Quốc Toản (Chủ biên), GS.TS. Phùng Hữu Phú, GS.TS. Tạ Ngọc Tấn (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ