Loading...

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng: Lý luận và thực tiễn

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng: Lý luận và thực tiễn
Tác giả: ThS. Đinh Quốc Thị (Chủ biên)
Số trang: 320 trang
Giá tiền: 298.000 đ
Xuất bản: Tháng Qúy I/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách tập hợp các bài nghiên cứu, bài nghiên cứu của tập thể Ban Lãnh đạo, cán bộ, giảng viên Trường Chính trị Trần Phú Hà Tĩnh, được sắp xếp khoa học gồm hai phần. Phần thứ nhất: Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, không ngừng nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng. Phần thứ hai: Thực hiện các nghị quyết của Đảng, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên quê hương Hà Tĩnh. Từ lý luận và thực tiễn nghiên cứu, nhóm tác giả đề xuất các giải pháp cơ bản, chủ yếu, cần sự chung sức, đồng lòng triển khai nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội lần thứ XII, hướng tới tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: ThS. Mai Yến Nga (Tuyển chọn)
  Giá tiền: 43.000 đ
  Tác giả: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hà - TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền - TS. Biện Thị Hoàng Ngọc - TS. Đặng Minh Phụng (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ