Nghiên cứu, bảo tồn và phát huy nghề dệt thổ cẩm của các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông

Nghiên cứu, bảo tồn và phát huy nghề dệt thổ cẩm của các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông
Tác giả: Tôn Thị Ngọc Hạnh - Huỳnh Ngọc Thu (Đồng chủ biên)
Số trang: 348 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng 12/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách là kết quả của nghiên cứu Đề tài khoa học Nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa thổ cẩm của các dân tộc tỉnh Đắk Nông do sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông chủ trì thực hiện trong 02 năm (2017 – 2019) trên cơ sở nghiên cứu, khảo sát nghề dệt thổ cẩm của 5 tộc người thiểu số bản địa và di cư tại Đắk Nông.

  Nội dung cuốn sách được kết cấu thành 4 chương:

  Chương 1: Tổng quan về vùng đất và các dân tộc thiểu số ở Đắk Nông.

  Chương 2: Nghề dệt thổ cẩm của các tộc người thiểu số ở Đắk Nông.

  Chương 3: Vai trò, tiềm năng và bài học kinh nghiệm cho việc phát triển nghề dệt thổ cẩm của các dân tộc người thiểu số ở Đắk Nông.

  Chương 4: Thử nghiệm của nhóm nghiên cứu trong việc cải tiến nghề dệt thổ cẩm, đề xuất giải pháp bảo tồn và phát triển nghề dệt thổ cẩm ở Đắk Nông.

  Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Nhiều tác giả
  Giá tiền: 598.000 đ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo biên soạn Lịch sử Hải Phòng, Thành ủy - Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Phạm Văn Đức (Chủ biên)
  Giá tiền: 121.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Mạch Quang Thắng (Chủ biên)
  Giá tiền: 84.000 đ
  Tác giả: Huyện ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Huyện ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ