Người tốt, việc tốt - Nét đẹp từ những điều giản dị (Tôn vinh các điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023)

Người tốt, việc tốt - Nét đẹp từ những điều giản dị (Tôn vinh các điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023)
Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
Số trang: 276 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: 12/2023
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách gồm hai phần: Phần thứ nhất: Những tấm gương điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Giới thiệu những điển hình tiêu biểu ở các địa phương, đơn vị, ngành nghề, lĩnh vực thuộc các tầng lớp xã hội khác nhau trong cả nước. Đó là những tấm gương tiêu biểu về sự gương mẫu, trách nhiệm, tinh thần dám nghĩ, dám làm, nỗ lực vượt lên mọi khó khăn, gắng sức để cống hiến cho cộng đồng, sự ổn định của xã hội, vì sự phát triển của đất nước, được vinh danh trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, năm 2023.

  Phần thứ hai: Những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giới thiệu những mô hình ở nhiều ngành nghề khác nhau trong xã hội như: Giáo dục, y tế, an ninh, quốc phòng... Qua đó tiếp tục tuyên truyền những nội dung cốt lõi, khẳng định giá trị, ý nghĩa thời đại của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng hiện nay; tạo sức lan tỏa, góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào mục tiêu, con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và dân tộc ta đã lựa chọn.

  Cuốn sách là tài liệu tham khảo quý, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực, những tấm gương người tốt, việc tốt, những tập thể và cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác tới đông đảo bạn đọc.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Trần Quốc Vượng, Đỗ Thị Hảo
  Giá tiền: 142.000 đ
  Tác giả: Bùi Thi Sỹ
  Giá tiền: 141.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Tỉnh ủy Vĩnh Long
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Trần Đăng Sinh - TS. Nguyễn Thị Thúy Hằng - TS. Trần Thị Hà Giang
  Giá tiền: 129.000 đ
  Tác giả: Trần Lê Văn
  Giá tiền: 174.000 đ
  Tác giả: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trương Văn Huyền
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Quách Tấn - Quách Giao
  Giá tiền: 133.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Võ Văn Sen (Chủ biên), Hà Minh Hồng, Trần Thuận, Trần Nam Tiến, Phạm Ngọc Trâm
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Phong Lê
  Giá tiền: 136.000 đ
  Tác giả: TS. Vũ Dương Thúy Ngà (chủ biên)
  Giá tiền: 144.000 đ
  Tác giả: Nhiều tác giả
  Giá tiền: 127.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ