Nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền theo pháp luật môi trường Việt Nam (Sách chuyên khảo)

Nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền theo pháp luật môi trường Việt Nam (Sách chuyên khảo)
Tác giả: TS. Võ Trung Tín
Số trang: 304 trang
Giá tiền: 108.000 đ
Xuất bản: Tháng 8-2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách gồm ba chương:

  Chương I: Những vấn đề lý luận về nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền;

  Chương II: Thực hiện nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền theo pháp luật Việt Nam;

  Chương III: Nhu cầu, định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật môi trường Việt Nam nhằm bảo đảm thực hiện nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền.

  Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích đáp ứng nhu cầu tìm hiểu của đông đảo bạn đọc cũng như những nhà nghiên cứu về nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền dưới khía cạnh pháp lý.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Viện sĩ, PGS. TS. Nguyễn Ngọc Điện
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 15.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Anh Đức
  Giá tiền: 55.000 đ
  Tác giả: PGS.TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên)
  Giá tiền: 159.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Hoài Huấn (Chủ biên), ThS. Lê Nhật Bảo
  Giá tiền: 120.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 12.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 21.000 đ