Loading...

Những điều cần biết về ký kết và thực hiện hợp đồng dân sự (Theo Bộ luật Dân sự hiện hành) (Tái bản có sửa chữa, bổ sung)

Những điều cần biết về ký kết và thực hiện hợp đồng dân sự (Theo Bộ luật Dân sự hiện hành) (Tái bản có sửa chữa, bổ sung)
Tác giả: PGS.TS. Vũ Thị Hồng Yến (Chủ biên)
Số trang: 216 trang
Giá tiền: 58.000 đ
Xuất bản: Tháng 7-2019
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Hợp đồng dân sự là cơ sở pháp lý quan trọng để xác định quyền, nghĩa vụ của chủ thể tham gia quan hệ dân sự. Việc giao kết hợp đồng dân sự phù hợp với các quy định pháp luật sẽ hạn chế được những rủi ro pháp lý phát sinh từ việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của các bên, đồng thời cũng rút ngắn được thời gian giải quyết khi có tranh chấp xảy ra.

  Nhằm giúp bạn đọc trang bị kiến thức, kỹ năng pháp lý về ký kết và thực hiện hợp đồng dân sự, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tái bản có sửa chữa, bổ sung cuốn sách Những điều cần biết về ký kết và thực hiện hợp đồng dân sự (Theo Bộ luật Dân sự hiện hành), do tập thể tác giả là giảng viên trường Đại học Luật Hà Nội (PGS.TS. Vũ Thị Hồng Yến chủ biên) biên soạn. Nội dung cuốn sách bao gồm 122 câu hỏi và trả lời về các vấn đề cơ bản nhất của hợp đồng dân sự như các điều kiện về chủ thể hợp đồng, hình thức hợp đồng, cấu trúc hợp đồng, phân loại hợp đồng...; cách thức ký kết và thực hiện các loại hợp đồng dân sự thông dụng theo Bộ luật Dân sự năm 2015.

  Bên cạnh các câu hỏi và trả lời mang tính lý thuyết và khoa học nghiên cứu, tập thể tác giả còn tổng hợp khá nhiều trường hợp ký kết và thực hiện hợp đồng dân sự trong thực tiễn để bạn đọc dễ dàng tra cứu, tham khảo, đối chiếu với trường hợp của mình.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 38.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 26.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 10.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 23.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 18.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 16.000 đ