Những điều cần biết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất (Cập nhật Luật Đất đai (hiện hành) và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất)

Những điều cần biết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất (Cập nhật Luật Đất đai (hiện hành) và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất)
Tác giả: PGS.TS. GVCC. Phan Trung Hiền
Số trang: 408 trang
Giá tiền: 137.000 đ
Xuất bản: 8-2018
Tuy nhiên, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định khi cư Nhà nước thu hồi đất là một nội dung quan trọng, khá phức tạp trong pháp luật về đất đai. Vì vậy, việc cung cấp thông tin pháp luật trong lĩnh vực này là việc làm cần thiết,...
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Tác giả đã nghiên cứu, hệ thống hóa nội dung và trình bày hiệu quả nhằm cung cấp các quy định pháp luật về vấn đề bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất một cách có hệ thống gắn kết với cơ sở pháp lý rõ ràng, chi tiết.

  Sau mỗi vấn đề đưa ra cùng với việc trích dẫn quy định pháp luật, phân tích, đối chiếu với quy định trước đây, và so sánh với quy định hiện hành đều có phần phân tích, giải thích hoặc bình luận của tác giả để người đọc hiểu rõ hơn và thuận tiện ghi nhớ các quy định.

  Tuy nhiên, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định khi cư Nhà nước thu hồi đất là một nội dung quan trọng, khá phức tạp trong pháp luật về đất đai. Vì vậy, việc cung cấp thông tin pháp luật trong lĩnh vực này là việc làm cần thiết, góp phần giúp bạn đọc có tài liệu tham khảo trong quá trình nghiên cứu, tìm hiểu và thi hành Luật Đất đai năm 2013. Với ý nghĩa đó, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tái bản có sửa chữa bổ sung cuốn sách Những điều cần biết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất (Cập nhật Luật Đất đai (hiện hành) và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất) của PGS.TS. GVCC. Phan Trung Hiền - Phó Trưởng Khoa Luật - Đại học Cần Thơ.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Quang Tiệp
  Giá tiền: 213.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 63.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Phạm Hồng Thái, PGS.TS. Bùi Tiến Đạt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Hòa Bình (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Ngân - TS. Nguyễn Thị Hồng Yến (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ