Những điều cần biết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất (Cập nhật Luật Đất đai (hiện hành) và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất) (Tái bản lần thứ hai, có sửa chữa, bổ sung) (Sách tham khảo)

Những điều cần biết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất (Cập nhật Luật Đất đai (hiện hành) và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất) (Tái bản lần thứ hai, có sửa chữa, bổ sung) (Sách tham khảo)
Tác giả: PGS. TS. GVCC. Phan Trung Hiền
Số trang: 463 trang
Giá tiền: 199.000 đ
Xuất bản: Tháng 8/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách gồm 09 phần với 210 câu hỏi cùng nội dung trả lời, cung cấp thông tin pháp luật trong lĩnh vực chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích không chỉ đối với các nhà quản lý, người làm công tác giải phóng mặt bằng, chủ đầu tư, người có đất bị thu hồi, mà còn là tài liệu cần thiết cho những người nghiên cứu pháp luật về đất đai nói chung, cũng như pháp luật về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nói riêng.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 19.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 26.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 22.000 đ
  Tác giả: ThS. Luật sư Lê Thị Dung
  Giá tiền: 320.000 đ
  Tác giả: Luật gia, TS. Trương Hồng Quang
  Giá tiền: 115.000 đ