Những điều cần biết về ký kết và thực hiện hợp đồng dân sự (Theo Bộ luật dân sự hiện hành) (Tái bản lần thứ hai có sửa chữa, bổ sung)

Những điều cần biết về ký kết và thực hiện hợp đồng dân sự (Theo Bộ luật dân sự hiện hành) (Tái bản lần thứ hai có sửa chữa, bổ sung)
Tác giả: PGS. TS. Vũ Thị Hồng Yến (Chủ biên)
Số trang: 214 trang
Giá tiền: 58.000 đ
Xuất bản: Tháng 4/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách được soạn dưới dạng câu hỏi và trả lời (bao gồm 122 câu) về các vấn đề cơ bản nhất của hợp đồng dân sự như các điều kiện về chủ thể hợp đồng, hình thức hợp đồng, cấu trúc hợp đồng, phân loại hợp đồng;... nhằm giúp bạn đọc nắm được những vấn đề chung của hợp đồng dân sự và cách thức ký kết, thực hiện các loại hợp đồng dân sự thông dụng được quy định trong Bộ luật dân sự năm 2015.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Viện sĩ, PGS. TS. Nguyễn Ngọc Điện
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 15.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Anh Đức
  Giá tiền: 55.000 đ
  Tác giả: PGS.TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên)
  Giá tiền: 159.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Hoài Huấn (Chủ biên), ThS. Lê Nhật Bảo
  Giá tiền: 120.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 12.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 21.000 đ