Loading...

Những kết quả nghiên cứu nổi bật của các đề tài trong Chương trình KX.04/16-20

Những kết quả nghiên cứu nổi bật của các đề tài trong Chương trình KX.04/16-20
Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
Số trang: 372 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng 12/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách là những kết quả nghiên cứu khoa học lý luận chính trị nổi bật trong giai đoạn 2016-2020 của 34 đề tài thuộc Chương trình KX.04/16-20, do Hội đồng Lý luận Trung ương trực tiếp chủ trì. Đây là kết quả nghiên cứu khoa học của Hội đồng Lý luận Trung ương tư vấn cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương, đường lối, chính sách… Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: ThS. Đinh Quốc Thị (Chủ biên)
  Giá tiền: 298.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: ThS. Mai Yến Nga (Tuyển chọn)
  Giá tiền: 43.000 đ
  Tác giả: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hà - TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền - TS. Biện Thị Hoàng Ngọc - TS. Đặng Minh Phụng (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ