Những vấn đề hiện đại về Nhà nước và Pháp luật

Những vấn đề hiện đại về Nhà nước và Pháp luật
Tác giả: Khoa Nhà nước - Pháp luật và Lý luận cơ sở, Học viện Hành chính quốc gia
Số trang: 831 trang
Giá tiền: 496.000 đ
Xuất bản: Tháng 10/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách gồm 03 phần, tập hợp những bài viết của các nhà khoa học, các giảng viên và các thế hệ học viên, nghiên cứu sinh của Khoa Nhà nước - Pháp luật và Lý luận cơ sở, Học viện Hành chính quốc gia. Những bài viết gắn liền với các vấn đề hiện đại về nhà nước và pháp luật trong thế giới đương đại và những kinh nghiệm thực tiễn ở Việt Nam. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích đối với giảng viên và học viên chuyên ngành Nhà nước và Pháp luật, góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên) - ThS. Huỳnh Thị Trúc Giang - TS. Nguyễn Thị Mỹ Linh - ThS. GVC. Trần Khắc Qui - ThS. Bùi Thị Mỹ Hương
  Giá tiền: 175.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 24.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 21.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 29.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 33.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 16.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Vĩnh Châu (Chủ biên)
  Giá tiền: 145.000 đ