Loading...

Phân tích và đánh giá chính sách

Phân tích và đánh giá chính sách
Tác giả: PGS.TS. Vũ Văn Phúc
Số trang: 432 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng 11/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Với kết cấu 7 chương, cuốn sách đi sâu trình bày và phân tích những vấn đề cơ bản về phân tích và đánh giá chính sách: Chính sách và hệ thống chính sách; Chu kỳ chính sách; Phân tích, đánh giá chính sách; Tổ chức phân tích, đánh giá chính sách; Phương pháp phân tích, đánh giá chính sách; Công công cụ phân tích, đánh giá chính sách; Phân tích, đánh giá chính sách có sự phối hợp quốc tế. Ngoài ra, tác giả cũng cung cấp rất nhiều hộp, sơ đồ, hình vẽ để minh họa và mở rộng nội dung của từng chương.

  Cuốn sách là tài liệu nghiên cứu, tham khảo hữu ích cho những nhà quản lý, những người ban hành và thực thi chính sách trong quá trình triển khai phân tích, đánh giá một chính sách cụ thể. Bạn đọc có thể nghiên cứu, tham khảo cuốn sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Đinh Quốc Thị (Chủ biên)
  Giá tiền: 298.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: ThS. Mai Yến Nga (Tuyển chọn)
  Giá tiền: 43.000 đ
  Tác giả: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hà - TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền - TS. Biện Thị Hoàng Ngọc - TS. Đặng Minh Phụng (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ