Pháp lệnh bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và văn bản hướng dẫn thi hành

Pháp lệnh bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và văn bản hướng dẫn thi hành
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 188 trang
Giá tiền: 19.000 đ
Xuất bản:
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách tập hợp đầy đủ và hệ thống các văn bản pháp luật liên quan tới bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, gồm Pháp lệnh về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 27-4-1999 và có hiệu lực thi hành ngày 01-10-1999; Nghị định số 55/2008/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Pháp lệnh bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 1999 và các văn bản pháp luật có liên quan.

  Nội dung của cuốn sách thể hiện đầy đủ các quy định về: Quyền và trách nhiệm của người tiêu dùng; Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; Quản lý Nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm trong lĩnh vực này. Nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng; tăng cường hiệu lực quản lý của Nhà nước, nâng cao trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

  Sách gồm 188 trang, giá 19.000đ.

   

  HỒNG QUÝ

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Luật sư Phạm Thanh Hữu
  Giá tiền: 54.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 59.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 133.000 đ
  Tác giả: TS. Hồ Sỹ Ngọc (Chủ biên)
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Quang Tiệp
  Giá tiền: 213.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 63.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Phạm Hồng Thái, PGS.TS. Bùi Tiến Đạt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ