Pháp lệnh công an xã và văn bản hướng dẫn thi hành (Tái bản có bổ sung)

Pháp lệnh công an xã và văn bản hướng dẫn thi hành (Tái bản có bổ sung)
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 92 trang
Giá tiền: 16.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Pháp lệnh Công an xã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21-11-2008; Pháp lệnh có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2009. Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu các thông tin pháp lý của bạn đọc trong lĩnh vực nêu trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn Pháp lệnh công an xã và văn bản hướng dẫn thi hành (Tái bản có bổ sung).

  Pháp lệnh này quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, hoạt động của Công an xã; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và chế độ, chính sách đối với Công an xã.

  Pháp lệnh đã ban hành thêm một số nghị định, thông tư mới hướng dẫn chi tiết Pháp lệnh để cụ thể hóa và quy định chi tiết thi hành một số điều trong Pháp lệnh, khung số lượng, tiêu chuẩn tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện, trang phục, phù hiệu, chế độ chính sách đối với cán bộ Công an xã, trách nhiệm quản lý  nhà nước đối với Công an xã và các nhiệm vụ cụ thể khác có liên quan đến Công an xã,…

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 19.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 26.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 22.000 đ
  Tác giả: ThS. Luật sư Lê Thị Dung
  Giá tiền: 320.000 đ
  Tác giả: Luật gia, TS. Trương Hồng Quang
  Giá tiền: 115.000 đ