Pháp lệnh dân số năm 2003 sửa đổi năm 2008 và văn bản hướng dẫn thi hành

Pháp lệnh dân số năm 2003 sửa đổi năm 2008 và văn bản hướng dẫn thi hành
Tác giả: Quốc hội, Chính phủ
Số trang: 124 trang
Giá tiền: 22.000 đ
Xuất bản:
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Pháp lệnh dân số năm 2003 được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI thông qua ngày 09-01-2003 và có hiệu lực kể từ ngày 01-05-2003. Ngày 27-12-2008, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh dân số. Pháp lệnh này có hiệu lực từ ngày 01-02-2009.

  Pháp lệnh dân số năm 2003 là văn bản quy phạm pháp luật có giá trị pháp lý cao nhất trong lĩnh vực dân số, về cơ bản đã đáp ứng mục tiêu: góp phần nâng cao trách nhiệm của công dân, Nhà nước và xã hội trong công tác dân số; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; tăng cường, thống nhất quản lý nhà nước về dân số.

  Ngoài những quy định chung về phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; nguyên tắc của công tác dân số; giải thích từ ngữ; quyền và nghĩa vụ của công dân về công tác dân số, trách nhiệm của Nhà nước, cơ quan, tổ chức trong công tác dân số; trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân trong công tác dân số; các hành vi bị nghiêm cấm; Pháp lệnh quy định cụ thể về quy mô, cơ cấu dân số và phân bố dân cư; chất lượng dân số; các biện pháp thực hiện công tác dân số; quản lý nhà nước về dân số; khen thưởng và xử lý vi phạm và điều khoản thi hành Pháp lệnh này.

  Bên cạnh Pháp lệnh dân số năm 2003, cuốn sách còn cung cấp Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh dân số; các Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh dân số; quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi điều 10 của Pháp lệnh dân số; quy định xử phạt vi phạm hành chính về dân số và trẻ em; các quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thuộc Bộ Y tế, về Tháng hành động quốc gia về dân số; Thông tư về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy dân số - kế hoạch hóa gia đình ở địa phương.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Ngân - TS. Nguyễn Thị Hồng Yến (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 89.000 đ
  Tác giả: TS. Phan Thanh Hà
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Luật sư Trương Thanh Đức (Trọng tài viên VIAC)
  Giá tiền: 287.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 22.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 25.000 đ
  Tác giả: Luật gia Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 57.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Vũ Công Giao – PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu – PGS.TS. Đặng Minh Tuấn (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 271.000 đ