Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu biển năm 2008 và văn bản hướng dẫn thi hành

Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu biển năm 2008 và văn bản hướng dẫn thi hành
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 92 trang
Giá tiền: 13.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Pháp lệnh bắt giữ tàu biển được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII thông qua ngày 27-8-2008 và có hiệu lực thi hành ngày 01-7-2009. Pháp lệnh quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục bắt giữ tàu biển để bảo đảm giải quyết khiếu nại hàng hải, áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, thi hành án dân sự, thực hiện tương trợ tư pháp và thẩm quyền trình tự, thủ tục thả tàu biển đang bị bắt giữ. Để triển khai thực hiện Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu biển năm 2008, vừa qua Chính phủ đã ban hành Nghị định 57/2010/NĐ-CP ngày 25-5-2010 hướng dẫn thi hành những nội dung cụ thể của Pháp lệnh

  Cuốn sách Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu biển năm 2008 và văn bản hướng dẫn thi hành được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn hành nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin của bạn đọc về những vấn đề trên. Nội dung cuốn sách gồm Pháp lênh thủ tục bắt giữ tàu biển năm 2008 và Nghị định số 57/2010/NĐ-CP ngày 25-5-2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh. Cuốn sách đặc biệt hữu ích đối với các cơ quan, tổ chức cũng như cá nhân Việt Nam và nước ngoài có liên quan đến việc giải quyết khiếu nại hàng hải, áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, thi hành án dân sự và tương trợ tư pháp làm phát sinh quyền bắt giữ tàu biển.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 32.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 110.000 đ
  Tác giả: Luật sư, TS. Phan Trung Hoài
  Giá tiền: 218.000 đ