Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân năm 2002 sửa đổi, bổ sung năm 2011

Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân năm 2002 sửa đổi, bổ sung năm 2011
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 80 trang
Giá tiền: 12.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách gồm Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân năm 2002; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân năm 2011; và văn bản hợp nhất toàn văn hai Pháp lệnh trên; các Nghị quyết kèm theo.

  Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI thông qua ngày 11-10-2002, Pháp lệnh này thay thế Pháp lệnh về Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân ngày 14-5-1993. Đến nay, trước những yêu cầu, nhiệm vụ của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, một số quy định của Pháp lệnh tỏ ra bất cập, cần được sửa đổi, bổ sung. Vì vậy ngày 19-2-2011, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII đã thông qua Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân. Pháp lệnh này có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2011.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 19.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 26.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 22.000 đ
  Tác giả: ThS. Luật sư Lê Thị Dung
  Giá tiền: 320.000 đ
  Tác giả: Luật gia, TS. Trương Hồng Quang
  Giá tiền: 115.000 đ