Pháp luật đất đai Việt Nam từ năm 1945 đến nay (Sách chuyên khảo)

Pháp luật đất đai Việt Nam từ năm 1945 đến nay (Sách chuyên khảo)
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Quang Tuyến (Chủ biên)
Số trang: 312 trang
Giá tiền: 96.000 đ
Xuất bản: Tháng 12-2018
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nhằm giúp bạn đọc nắm được những vấn đề cơ bản về hệ thống pháp luật đất đai Việt Nam qua các thời kỳ, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Pháp luật đất đai Việt Nam từ năm 1945 đến nay (Sách chuyên khảo) của tập thể tác giả là các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, giảng viên về pháp luật đất đai biên soạn, PGS.TS. Nguyễn Quang Tuyến làm Chủ biên.

  Qua ba chuyên để, tương ứng với ba vấn đề cơ bản nhất của pháp luật đất đai, cuốn sách làm rõ những nội dung cơ bản của pháp luật về sở hữu đất đai, pháp luật về quản lý nhà nước về đất đai và sử dụng đất ở Việt Nam từ năm 1945 đến nay; nêu bật những thành tựu, hạn chế và đề xuất các giải pháp để tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật đất đai Việt Nam trong thời gian tới.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: ThS. Luật sư Lê Thị Dung
  Giá tiền: 320.000 đ
  Tác giả: Luật gia, TS. Trương Hồng Quang
  Giá tiền: 115.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Trần Thị Diệu Oanh (Chủ biên)
  Giá tiền: 179.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Ngọc Đường (Chủ biên) - TS. Lê Văn Thành
  Giá tiền: 85.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hà (Chủ biên)
  Giá tiền: 120.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 43.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 87.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 35.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Phùng Trung Tập
  Giá tiền: 273.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 65.000 đ