Pháp luật về quyền giám sát trực tiếp của nhân dân đối với cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam (Xuất bản lần thứ hai, có sửa chữa, bổ sung)

Pháp luật về quyền giám sát trực tiếp của nhân dân đối với cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam (Xuất bản lần thứ hai, có sửa chữa, bổ sung)
Tác giả: TS. Hoàng Minh Hội
Số trang: 232 trang
Giá tiền: 93.000 đ
Xuất bản: Tháng 10/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách gồm 3 chương:

  Chương I: Cơ sở lý luận của pháp luật về quyền giám sát trực tiếp của nhân dân đối với cơ quan hành chính nhà nước;

  Chương II: Quá trình hình thành, phát triển và thực trạng pháp luật về quyền giám sát trực tiếp của nhân dân đối với cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay;

  Chương III: Quan điểm và giải pháp hoàn thiện pháp luật về quyền giám sát trực tiếp của nhân dân đối với cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay.

  Trong lần xuất bản này, tác giả có cập nhật một số nội dung, chính sách, pháp luật liên quan đến quyền giám sát trực tiếp của nhân dân đối với cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 19.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 26.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 22.000 đ
  Tác giả: ThS. Luật sư Lê Thị Dung
  Giá tiền: 320.000 đ
  Tác giả: Luật gia, TS. Trương Hồng Quang
  Giá tiền: 115.000 đ