Pháp luật về quyền tiếp cận thông tin ở Việt Nam

Pháp luật về quyền tiếp cận thông tin ở Việt Nam
Tác giả: PGS.TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên)
Số trang: 404 trang
Giá tiền: 159.000 đ
Xuất bản: Tháng 03/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách giới thiệu và làm rõ hơn những quy định về quyền tiếp cận thông tin trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam và những ảnh hưởng tích cực hoặc còn bất cập đến những lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội trong quá trình triển khai thực hiện Luật. Đây thực sự là một vấn đề đang được đông đảo người dân Việt Nam quan tâm, tìm hiểu để việc thực thi quyền tiếp cận thông tin được toàn vẹn hơn.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Viện sĩ, PGS. TS. Nguyễn Ngọc Điện
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 15.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Anh Đức
  Giá tiền: 55.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Hoài Huấn (Chủ biên), ThS. Lê Nhật Bảo
  Giá tiền: 120.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 12.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 21.000 đ