Pháp luật cạnh tranh chuyển giao công nghệ và hiệp định TRIPS kinh nghiệm cho Việt Nam

Pháp luật cạnh tranh chuyển giao công nghệ và hiệp định TRIPS kinh nghiệm cho Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Thanh Tú
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản:
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • alt

  Tác giả: TS. Nguyễn Thanh Tú

  Số trang: 582 trang

  Giá: 79.000 đ

  Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc những thông tin về pháp luật cạnh tranh trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ ở các nước phát triển và đang phát triển; về các quy định của Hiệp định TRIPS; về triển vọng của các điều khoản cạnh tranh liên quan đền quyền sở hữu trí tuệ trong Hiệp định TRIPS, về một số khả năng thay thế và thách thức của pháp luật cạnh tranh trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ trong bối cảnh toàn cầu... 

  Trên cơ sở đó, tác giả rút ra những kinh nghiệm có thể vận dụng cho Việt Nam; đề xuất những giải pháp góp phần hoàn thiện và thực thi pháp luật cạnh tranh Việt Nam trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ nói chung và chuyển giao công nghệ nói riêng, đặc biệt là chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam.

  Cuốn sách gồm 5 chương:

  Chương 1: Các quy định về chuyển giao công nghệ và cạnh tranh của Hiệp định TRIPS

  Chương 2: Pháp luật cạnh tranh trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ ở Mỹ và EU

  Chương 3: Pháp luật cạnh tranh trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ ở các nước đang phát triển

  Chương 4: Triển vọng pháp luật cạnh tranh trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ trong bối cảnh toàn cầu

  Chương 5: Kinh nghiệm cho Việt Nam

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Luật sư Phạm Thanh Hữu
  Giá tiền: 54.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 59.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 133.000 đ
  Tác giả: TS. Hồ Sỹ Ngọc (Chủ biên)
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Quang Tiệp
  Giá tiền: 213.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 63.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Phạm Hồng Thái, PGS.TS. Bùi Tiến Đạt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ