Pháp luật Việt Nam về trọng tài thương mại

Pháp luật Việt Nam về trọng tài thương mại
Tác giả: TS. Đỗ Văn Đại – TS. Trần Hoàng Hải
Số trang: 520 trang
Giá tiền: 72.000 đ
Xuất bản:
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Trọng tài là phương thức giải quyết tranh chấp có lịch sử hình thành từ rất lâu và mang tính toàn cầu. Sự ra đời của Pháp lệnh trọng tài thương mại năm 2003 đã đánh dấu một bước tiến mới trong việc hình thành và hoàn thiện pháp luật về trọng tài tại Việt Nam. Song trong quá trình áp dụng, pháp lệnh vẫn còn tồn tại một số bất cập. Do vậy, việc hoàn thiện pháp lệnh về trọng tài là cần thiết.

  Cuốn sách Pháp luật Việt Nam về trọng tài thương mại là công trình nghiên cứu khá công phu, có tính hệ thống những vấn đề pháp lý về trọng tài. Nội dung của cuốn sách bao gồm các vấn đề được điều chỉnh trong Luật trọng tài thương mại năm 2010 và trong các văn bản khác như Bộ luật tố tụng dân sự, Công ước New York về công nhận, thi hành quyết định của trọng tài nước ngoài. Ngoài ra, để giúp người đọc có cái nhìn toàn diện về hệ thống các quy phạm pháp luật ở Việt Nam về lĩnh vực này, cuốn sách còn phân tích, làm rõ cũng như đưa ra những nhận xét về nhiều vấn đề phát sinh từ việc các bên (trong đó có một bên Việt Nam) lựa chọn trọng tài nước ngoài để giải quyết tranh chấp.

  Trong từng nội dung cụ thể, cùng với việc phân tích các quy phạm pháp luật của Việt Nam (Pháp lệnh trọng tài thương mại 2003 và Luật trọng tài thương mại 2010), so sánh với quy định tương ứng trong các công ước quốc tế, luật mẫu về trọng tài, pháp luật ở các quốc gia khác, các tác giả đã minh họa, bình luận các vụ thực tiễn liên quan.

  Cuốn sách còn sử dụng rất nhiều các quyết định của tòa án Việt Nam về trọng tài thương mại. Đây là những thông tin rất hữu ích để làm sáng tỏ nhiều vấn đề về pháp luật trọng tài Việt Nam.

  Cuốn sách được kết cấu gồm hai phần:

  Phần I: Trường hợp có thỏa thuận chọn trọng tài Việt Nam

  Phần II:Trường hợp có thỏa thuận chọn trọng tài nước ngoài

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Ngân - TS. Nguyễn Thị Hồng Yến (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 89.000 đ
  Tác giả: TS. Phan Thanh Hà
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Luật sư Trương Thanh Đức (Trọng tài viên VIAC)
  Giá tiền: 287.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 22.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 25.000 đ
  Tác giả: Luật gia Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 57.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Vũ Công Giao – PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu – PGS.TS. Đặng Minh Tuấn (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 271.000 đ