Loading...

Phong trào yêu nước của giáo chức và học sinh, sinh viên Hà Nội - Từ năm 1888 đến năm 1945

Phong trào yêu nước của giáo chức và học sinh, sinh viên Hà Nội - Từ năm 1888 đến năm 1945
Tác giả: TS. Lê Thị Thu Hương
Số trang: 287 trang
Giá tiền: 88.000 đ
Xuất bản: Tháng 9/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách có cấu trúc gồm bốn chương, phản ánh toàn vẹn bối cảnh lịch sử; thực trạng hình thành, phát triển phong trào yêu nước của tầng lớp giáo chức và học sinh, sinh viên Hà Nội từ năm 1888 đến năm 1945 trong từng giai đoạn; qua đó rút ra những đặc điểm, vai trò, cùng những đóng góp của phong trào đấu tranh này trong lịch sử. Với khối lượng lớn tài liệu phong phú bằng cả tiếng Việt, Anh, Pháp đã được tác giả khai thác sử dụng, cộng với bố cục chặt chẽ, văn phong tường minh, lập luận thuyết phục, cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho mọi đối tượng độc giả. 

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Tạp chí Xây dựng Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh, GS.TSKH. Phạm Hoàng Hải (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 96.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Lâm Thành - ThS. Triệu Văn Bình (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 80.000 đ
  Tác giả: TS. Hồ Xuân Mai
  Giá tiền: 90.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Tạ Ngọc Tấn
  Giá tiền: 177.000 đ
  Tác giả: Harvey G.Cox – Ikeda Daisaku; Dịch giả: Trần Quang Tuệ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đỗ Thanh Hương
  Giá tiền: 101.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Văn phòng Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TSKH. Thào Xuân Sùng (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Vương Tương Huệ, Thanh Hương dịch
  Giá tiền: 215.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Quỳnh Trang
  Giá tiền: 64.000 đ