Phương pháp phân tích luật viết (Xuất bản lần thứ ba, có sửa chữa, bổ sung)

Phương pháp phân tích luật viết (Xuất bản lần thứ ba, có sửa chữa, bổ sung)
Tác giả: Viện sĩ, PGS. TS. Nguyễn Ngọc Điện
Số trang: 203 trang
Giá tiền: 77.000 đ
Xuất bản: Tháng 5/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách giới thiệu một số phương pháp nghiên cứu và phân tích luật viết hiện đại có thể được vận dụng trong hoàn cảnh, điều kiện của hoạt động nghiên cứu và thực hiện pháp luật tại Việt Nam. Ngoài ra, những phương pháp phân tích luật viết được giới thiệu trong cuốn sách có thể được sử dụng như các công cụ mang tính phương pháp luận trong việc xây dựng, hoàn thiện các công trình nghiên cứu, giáo trình, tài liệu phục vụ giảng dạy về luật tại các cơ sở đào tạo luật ở Việt Nam. Trong lần xuất bản thứ ba này, tác giả đã cập nhật một số quy định mới của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2020; Luật Doanh nghiệp năm 2020…

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 32.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 110.000 đ
  Tác giả: Luật sư, TS. Phan Trung Hoài
  Giá tiền: 218.000 đ