Phương pháp phân tích luật viết (Xuất bản lần thứ tư, có sửa chữa, bổ sung)

Phương pháp phân tích luật viết (Xuất bản lần thứ tư, có sửa chữa, bổ sung)
Tác giả: Viện sĩ, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Điện
Số trang: 219 trang
Giá tiền: 88.000 đ
Xuất bản: Tháng 12/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật viết, hiểu theo nghĩa hẹp là văn bản chứa đựng các quy phạm pháp luật do cơ quan lập pháp ban hành. Phân tích luật viết là một hoạt động của những người nghiên cứu và thực hiện pháp luật nhằm làm sáng tỏ các quy tắc, nội dung luật mà “người làm luật” muốn thiết lập và bảo đảm tính chính xác của việc thực hiện pháp luật trong thực tiễn. Vì vậy, phân tích luật viết là một hoạt động khoa học được thực hiện bằng những phương pháp khoa học để tiếp cận nội dung các quy phạm pháp luật trong các văn bản luật nằm nhằm phát hiện ý chí của người làm luật ẩn chứa trong câu chữ của các quy phạm pháp luật đó.

  Cuốn sách Phương pháp phân tích luật viết của Viện sĩ, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Điện giới thiệu một số phương pháp nghiên cứu và phân tích luật viết hiện đại có thể được vận dụng trong hoàn cảnh, điều kiện của hoạt động nghiên cứu và thực hiện pháp luật tại Việt Nam. Ngoài ra, những phương pháp phân tích luật viết giới thiệu trong cuốn sách còn được sử dụng như các công cụ mang tính phương pháp luận trong việc xây dựng, hoàn thiện các công trình nghiên cứu, giáo trình, tài liệu phục vụ giảng dạy về luật tại các cơ sở đào tạo luật ở Việt Nam.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên) - ThS. Huỳnh Thị Trúc Giang - TS. Nguyễn Thị Mỹ Linh - ThS. GVC. Trần Khắc Qui - ThS. Bùi Thị Mỹ Hương
  Giá tiền: 175.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 24.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 21.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 29.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 33.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 16.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Vĩnh Châu (Chủ biên)
  Giá tiền: 145.000 đ