Quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo ở Việt Nam hiện nay

Quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo ở Việt Nam hiện nay
Tác giả: TS. Hà Ngọc Anh
Số trang: 250 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 10/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách có cấu trúc gồm 03 chương, Chương 1: Cơ sở lý luận quản lý nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo; Chương 2: Thực trạng quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo ở Việt Nam hiện nay; Chương 3: Phương hướng và giải pháp tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo ở Việt Nam thời gian tới. Cuốn sách là tài liệu tham khảo quý giúp độc giả nâng cao nhận thức về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Việt Phương
  Giá tiền: 102.000 đ
  Tác giả: TS. Khúc Minh Tuấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Viện Chiến lược Chuyển đổi số
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS. Phạm Đức Dương và TS. Châu Thị Hải (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 88.000 đ
  Tác giả: Anh hùng lao động, Nhà giáo nhân dân Nguyễn Đức Thìn
  Giá tiền: 72.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyên Thị Phương Hoa
  Giá tiền: 68.000 đ
  Tác giả: GS. Nhà giáo nhân dân Hà Minh Đức (Chủ biên)
  Giá tiền: 240.000 đ
  Tác giả: Tạ Ngọc Tấn
  Giá tiền: 141.000 đ
  Tác giả: Vũ Ngọc Khánh - Nguyễn Quang Ân (Sưu tầm, tuyển chọn)
  Giá tiền: 100.000 đ
  Tác giả: Huyện ủy Thanh Trì
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Hồng Vinh
  Giá tiền: Liên hệ