Quản lý nhà nước đối với hợp tác xã nông nghiệp ở Việt Nam hiện nay

Quản lý nhà nước đối với hợp tác xã nông nghiệp ở Việt Nam hiện nay
Tác giả: TS. Thịnh Văn Khoa
Số trang: 208 trang
Giá tiền: 80.000 đ
Xuất bản: Tháng 08-2018
Nhằm cung cấp cho bạn đọc một số vấn đề lý luận và thực tiễn về quản lý nhà nước đối với hợp tác xã nông nghiệp ở Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Quản lý nhà nước đối với hợp tác...
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nhằm cung cấp cho bạn đọc một số vấn đề lý luận và thực tiễn về quản lý nhà nước đối với hợp tác xã nông nghiệp ở Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Quản lý nhà nước đối với hợp tác xã nông nghiệp ở Việt Nam hiện nay của TS. Thịnh Văn Khoa, hiện đang công tác tại Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa.

  Nội dung cuốn sách gồm 3 chương, giúp bạn đọc hiểu hơn về một số vấn đề như: cơ sở khoa học về quản lý nhà nước đối với hợp tác xã nông nghiệp; thực trạng quản lý nhà nước đối với hợp tác xã nông nghiệp ở Việt Nam; phương hướng và giải quyết tiếp tục hoàn thiện quản lý nhà nước đối với hợp tác xã nông nghiệp ở Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên, đây là vấn đề rộng và phức tạp, có liên quan đến nhiều vấn đề về chính sách, thể chế và luật định… cần phải được tiếp tục nghiên cứu sâu hơn. Tác giả hy vọng sẽ cung cấp được những thông tin hữu ích cho những ai quan tâm đến vấn đề này và rất mong nhận được sự góp ý của bạn đọc để nội dung cuốn sách được hoàn thiện hơn.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 49.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Hoàng Anh và TS. Trần Văn Đông (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 92.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Xuân Phúc
  Giá tiền: 760.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 49.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 51.000 đ