Quy định pháp luật về giám sát và đánh giá đầu tư

Quy định pháp luật về giám sát và đánh giá đầu tư
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 76 trang
Giá tiền: 14.000 đ
Xuất bản:
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Ngày 15-12-2009, Chính phủ ban hành Nghị định số 113/2009/NĐ-CP quy định về giám sát và đánh giá đầu tư đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp và hoạt động giám sát, đánh giá đầu tư trực tiếp sử dụng tất cả các nguồn vốn nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững, tránh thất thoát các nguồn vốn của Nhà nước và xã hội. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-2-2010.

    Đồng thời, để bảo đảm cho Nghị định được thực hiện có hiệu quả, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 13/2010/TT-BKH quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư.

  Cuốn sách Quy định pháp luật về giám sát và đánh giá đầu tư được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn hành nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu văn bản pháp luật về lĩnh vực trên của bạn đọc. Cuốn sách bao gồm toàn văn Nghị định số 113/2009/NĐ-CP của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư và Thông tư số 13/2010/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư.

  Nghị định 113/2009/NĐ-CP được áp dụng cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp và hoạt động giám sát, đánh giá đầu tư. Theo đó, việc giám sát, đánh giá đầu tư sẽ áp dụng đối với các dự án sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên và cả các dự án sử dụng nguồn vốn khác. Về chế độ kiểm tra dự án đầu tư, chủ đầu tư tự tổ chức kiểm tra thường xuyên; người có thẩm quyền quyết định đầu tư tổ chức kiểm tra ít nhất 1 lần đối với các dự án có thời gian thực hiện dài hơn 12 tháng, kiểm tra khi điều chỉnh dự án làm thay đổi địa điểm, quy mô, mục tiêu, vượt tổng mức đầu tư từ 30% trở lên và các trường hợp khác cần thiết kiểm tra; cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư tổ chức kiểm tra theo kế hoạch hoặc đột xuất. Nghị định 113 được ban hành sẽ khắc phục những tồn tại của công tác giám sát, đánh giá đầu tư và thống nhất cơ sở pháp lý để các cơ quan quản lý nhà nước tổ chức giám sát, đánh giá toàn bộ hoạt động đầu tư thuộc phạm vi quản lý của mình.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Ngân - TS. Nguyễn Thị Hồng Yến (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 89.000 đ
  Tác giả: TS. Phan Thanh Hà
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Luật sư Trương Thanh Đức (Trọng tài viên VIAC)
  Giá tiền: 287.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 22.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 25.000 đ
  Tác giả: Luật gia Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 57.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Vũ Công Giao – PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu – PGS.TS. Đặng Minh Tuấn (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 271.000 đ