Quy định pháp luật về lệ phí trước bạ

Quy định pháp luật về lệ phí trước bạ
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 84 trang
Giá tiền: 13.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 •  Phí trước bạ là loại lệ phí được áp dụng khi các tổ chức, cá nhân có các tài sản được quy định thuộc diện phải nộp lệ phí trước khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản… Để tăng cường quản lý nhà nước, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người sở hữu, sử dụng tài sản và huy động nguồn thu cho ngân sách nhà nước, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21-12-1999 về lệ phí trước bạ. Tuy nhiên, trước những yêu cầu mới nảy sinh từ đời sống xã hội và tiếp tục hoàn thiện quy định về lệ phí trước bạ, Chính phủ đã lần lượt ban hành các Nghị định số 47/2003/NĐ-CP, Nghị định số 80/2008/NĐ-CP về lệ phí trước bạ. Đồng thời, để hướng dẫn thi hành các quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về vấn đề lệ phí trước bạ, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 68/2010/TT-BTC.

  Với mong muốn giúp bạn đọc tìm hiểu những văn bản mới nhất trong lĩnh vực nêu trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn Quy định pháp luật về lệ phí trước bạ. Cuốn sách tập hợp các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về lệ phí trước bạ được ban hành từ tháng 12-1999 đến tháng 6-2010, bao gồm: Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21-12-1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ, Nghị định số 80/2008/NĐ-CP ngày 29-7-2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 176/1999/NĐ-CP, Quyết định số 245/2003/QĐ-TTg ngày 18-11-2003 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 68/2010/TT-BTC ngày 26-4-2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ và Quyết định số 1492/QĐ-BTC ngày 30-6-2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

   

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 19.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 26.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 22.000 đ
  Tác giả: ThS. Luật sư Lê Thị Dung
  Giá tiền: 320.000 đ
  Tác giả: Luật gia, TS. Trương Hồng Quang
  Giá tiền: 115.000 đ