Quy định pháp luật về đơn giản hóa, kiểm soát thủ tục hành chính

Quy định pháp luật về đơn giản hóa, kiểm soát thủ tục hành chính
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 252 trang
Giá tiền: 37.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Đơn giản hóa, kiểm soát thủ tục hành chính là một trong những nội dung quan trọng trong chủ trương cải cách hành chính nhà nước, được Đảng và Nhà nước quan tâm chú trọng. Kết quả của việc thực hiện chủ trương này góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. Để tiếp tục triển khai thực hiện đơn giản hóa, kiểm soát thủ tục hành chính, vừa qua Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 02-6-2010 về việc đơn giản hóa 258 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ, ngành và Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08-6-2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính bao gồm việc quy định, thực hiện, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính và quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

  Cuốn sách Quy định pháp luật về đơn giản hóa, kiểm soát thủ tục hành chínhđược Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn hành nhằm cung cấp những văn bản pháp luật giúp bạn đọc hiểu rõ và thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong lĩnh vực nêu trên. Nội dung cuốn sách bao gồm Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 02-6-2010 của Chính phủ và Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08-6-2010 của Chính phủ.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Luật sư Trương Thanh Đức (Trọng tài viên VIAC)
  Giá tiền: 287.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 22.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 25.000 đ
  Tác giả: Luật gia Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 57.000 đ
  Tác giả: PGS.TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên) - ThS. Huỳnh Thị Trúc Giang - TS. Nguyễn Thị Mỹ Linh - ThS. GVC. Trần Khắc Qui - ThS. Bùi Thị Mỹ Hương
  Giá tiền: 175.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 34.000 đ