Quy định pháp luật về đăng ký doanh nghiệp

Quy định pháp luật về đăng ký doanh nghiệp
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 304 trang
Giá tiền: 43.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Quy định pháp luật về thành lập và đăng ký doanh nghiệp như hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng lý là một trong những nội dung quan trọng của pháp luật được quy định trong Luật doanh nghiệp nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, lơi ích của Nhà nước và toàn thể xã hội, cũng như việc nghiên cứu chấp hành các nghĩa vụ và trách nhiệm của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức có liên quan.

   Để đáp ứng yêu cầu mới được đặt ra cho quá trình phát triển đất nước, tạo điều kiện cho việc thành lập và đăng ký doanh nghiệp được thuận lợi hơn, vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư để hướng dẫn thi hành Nghị định này thay thế các quy định về đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp được ban hành trước đây.

  Cuốn sách Quy định pháp luật về đăng ký doanh nghiệp được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn hành nhằm giúp bạn đọc tìm hiểu những văn bản pháp luật mới nhất về vấn đề trên. Bên cạnh việc trích dẫn Luật doanh nghiệp năm 2005, được sửa đổi bổ sung năm 2009, nội dung cuốn sách còn bao gồm toàn văn Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15-4-2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp và Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 4-6-2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 19.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 26.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 22.000 đ
  Tác giả: ThS. Luật sư Lê Thị Dung
  Giá tiền: 320.000 đ
  Tác giả: Luật gia, TS. Trương Hồng Quang
  Giá tiền: 115.000 đ