Quy định pháp luật về tổ chức, hoạt động và quản lý hội

Quy định pháp luật về tổ chức, hoạt động và quản lý hội
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 56 trang
Giá tiền: 10.000 đ
Xuất bản:
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Quyền hội họp, lập hội là một trong những quyền cơ bản của công dân được Hiến pháp ghi nhận, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đến quyền này của công dân. Ngay từ Hiến pháp năm 1946 – bản Hiến pháp đầu tiên của nước ViệtNam dân chủ cộng hòa, Điều thứ 10 đã quy định: “Công dân Việt Nam có quyền: … Tự do tổ chức và hội họp…”. Quyền tổ chức và hoạt động hội của công dân từ đó trở thành một chế định xuyên suốt trong nội dung của các bản Hiến pháp qua các năm 1959, 1980 và 1992, luôn được cụ thể hóa trong các văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

   Cuốn sách Quy định pháp luật về tổ chức, hoạt động và quản lý hội được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn hành nhằm cung cấp cho bạn đọc những thông tin pháp luật về vấn đề trên. Nội dung cuốn sách bao gồm:

  - Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992, sửa đổi, bổ sung năm 2001 (trích)

  - Bộ luật dân sự năm 2005 (trích)

  - Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21-4-2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Quang Tiệp
  Giá tiền: 213.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 63.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Phạm Hồng Thái, PGS.TS. Bùi Tiến Đạt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Hòa Bình (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Ngân - TS. Nguyễn Thị Hồng Yến (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ