Quy định pháp luật về thừa kế

Quy định pháp luật về thừa kế
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 616 trang
Giá tiền: 105.000 đ
Xuất bản:
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách tập hợp một cách hệ thống, chi tiết các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định pháp luật có liên quan đến thừa kế. Chế định pháp luật về thừa kế là một trong những chế định quan trọng được quy định trong các văn bản pháp luật như: Bộ luật dân sự, Luật hôn nhân và gia đình, Luật đất đai, Luật sở hữu trí tuệ… nhằm điều chỉnh các quan hệ về quyền sở hữu và các quyền có liên quan; bảo vệ lợi ích hợp pháp của các chủ thể trong quan hệ thừa kế.

  Cuốn sách gồm có 2 phần. Phần I: Quy định chunggồm Bộ luật dân sự năm 2005 (trích), Luật hôn nhân và gia đình năm 2005 (trích) và một số nghị định, nghị quyết khác. Phần II: Quy định cụ thể cung cấp toàn văn hoặc trích đoạn liên quan từ các văn bản: Luật sở hữu trí tuệ năm 2005, Luật nhà ở năm 2005, Luật công chứng năm 2006, Luật đất đai năm 2003, Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29-10-2004 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai và nhiều thông tư liên tịch, nghị định khác.

  Sách gồm 616 trang, giá 105.000đ.

  TRANG NGUYỄN

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Quang Tiệp
  Giá tiền: 213.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 63.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Phạm Hồng Thái, PGS.TS. Bùi Tiến Đạt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Hòa Bình (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Ngân - TS. Nguyễn Thị Hồng Yến (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ