Quy định về bảo đảm mở rộng và phát huy dân chủ

Quy định về bảo đảm mở rộng và phát huy dân chủ
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 472 trang
Giá tiền: 64.000 đ
Xuất bản:
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách tập hợp toàn bộ các văn bản pháp luật mới quy định về việc bảo đảm mở rộng và phát huy dân chủ từ cấp cơ sở đến Trung ương do Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành có liên quan ban hành. Nội dung cuốn sách gồm có 5 phần. Phần I: Quy định thực hiện dân chủ tại các cơ quan, đơn vị cơ sở. Phần II: Quy định về giám sát, thanh tra. Phần III: Quy định về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong cơ quan, đơn vị cơ sở. Phần IV: Quy định về quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí. Phần V: Các quy định khác có liên quan.

  Cuốn sách sẽ đáp ứng nhu cầu tìm hiểu của bạn đọc đối với các quy định của pháp luật trong lĩnh vực nêu trên. Sách gồm 472 trang, giá 64.000đ.

  TRANG NGUYỄN

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Quang Tiệp
  Giá tiền: 213.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 63.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Phạm Hồng Thái, PGS.TS. Bùi Tiến Đạt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Hòa Bình (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Ngân - TS. Nguyễn Thị Hồng Yến (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ