Quy định về chế độ chi tiêu đón, tiếp khách, hội nghị, hội thảo, công tác phí trong cơ quan nhà nước

Quy định về chế độ chi tiêu đón, tiếp khách, hội nghị, hội thảo, công tác phí trong cơ quan nhà nước
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 116 trang
Giá tiền: 16.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Ngày 6-12-2001 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 82/2001/NĐ-CP để thống nhất việc tuân thủ nghi lễ nhà nước và việc tổ chức đón tiếp khách nước ngoài. Nghị định này quy định những hoạt động chính kỷ niệm các ngày lễ lớn và nghi lễ nhà nước về đón tiếp khách cấp cao nước ngoài nhằm phát huy lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc và góp phần tăng cường, mở rộng quan hệ hợp tác, hữu nghị với các nước và các tổ chức quốc tế. Cũng trong năm 2001, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 122/2001/QĐ-TTg về việc tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam.

  Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu những văn bản pháp luật của đông đảo bạn đọc về vấn đề trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách Quy định về chế độ chi tiêu đón, tiếp khách, hội nghị, hội thảo, công tác phí trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước.

  Nội dung cuốn sách bao gồm Nghị định số 82/2001/NĐ-CP của Chính phủ, Quyết định số 122/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và 2 thông tư cụ thể hóa và hướng dẫn của Bộ Tài chính. Cụ thể, Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 6-1-2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước và thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 6-7-2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

  Cuốn sách sẽ giúp các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước nói chung thực hiện chế độ chi tiêu hợp lý, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phù hợp với yêu cầu thực tế.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 19.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 26.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 22.000 đ
  Tác giả: ThS. Luật sư Lê Thị Dung
  Giá tiền: 320.000 đ
  Tác giả: Luật gia, TS. Trương Hồng Quang
  Giá tiền: 115.000 đ