Quy định về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác

Quy định về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 51 trang
Giá tiền: 9.000 đ
Xuất bản:
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách tập hợp những văn bản quy định liên quan đến tổ hợp tác, bao gồm: Bộ luật dân sự năm 2005 (Trích); Nghị định số 151/2007/NĐ-CP ngày 10-10-2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác; Thông tư số 04/2008/TT-BKH ngày 9-7-2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 151/2007/NĐ-CP.

  Tổ hợp tác là một mô hình kinh tế được hình thành trên cơ sở hợp đồng hợp tác của từ ba cá nhân trở lên, cùng đóng góp tài sản, công sức để thực hiện những công việc nhất định, cùng hưởng lợi và cùng chịu trách nhiệm là chủ thể trong các quan hệ dân sự. Qua cuốn sách, người đọc có thể tìm hiểu những nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác, như: nguyên tắc tổ chức và hoạt động, tên, biểu tượng của tổ hợp tác, nội dung chủ yếu của hợp đồng hợp tác, điều kiện, thủ tục kết nạp tổ viên, quyền và nghĩa vụ của tổ viên tổ hợp tác, đại diện, tài sản của tổ hợp tác, giải quyết tranh chấp… Sách gồm 51 trang, giá 9.000đ.

  GIAO LINH

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Luật sư Phạm Thanh Hữu
  Giá tiền: 54.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 59.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 133.000 đ
  Tác giả: TS. Hồ Sỹ Ngọc (Chủ biên)
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Quang Tiệp
  Giá tiền: 213.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 63.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Phạm Hồng Thái, PGS.TS. Bùi Tiến Đạt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ